Dự án

Dự án Trường Mần Noan Hoa Cúc 9

Dự án Trường Mần Noan Hoa Cúc 9:

Do UBNN TX Thuận An làm chủ đầu tư.

Nhà thầu chính : Chi Nhánh công ty CP Đầu Tư XD 3-2 

Đơn vị thi công phần cửa kính : Công ty Ngôi Nhà Việt - VIETHOMEWINDOW

Hotline: 0913 076 462